Dąbrowka Wielka
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM Drukuj
czwartek, 21 marca 2019 18:48

Dzielnicowy Dom Kultury w Dąbrówce Wielkiej zaprasza do udziału w konkursie, pod honorowym patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Plury, promujący 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Konkurs adresujemy do uczniów szkół podstawowych w klas IV – VIII, a jego głównym celem jest rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat Unii Europejskiej, propagowanie idei zjednoczonej Europy - aktywizowanie innych do szerzenia informacji o UE, kształtowanie kreatywności plastycznej i artystycznej. Na prace w formie płaskiej (max. format A3) czekamy do 17 kwietnia. Szczegółowy regulamin w załączniku. Zachęcamy do udziału w konkursie, czekają nagrody!

 
ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA WYSTAWY MALARSTWA Drukuj
wtorek, 19 lutego 2019 15:49

 
WYCIECZKA AUTOKAROWA! Drukuj
wtorek, 05 lutego 2019 20:18

 
ZBIOROWA WYSTAWA MALARSTWA Drukuj
czwartek, 21 marca 2019 16:12